Kontaktujte mě

Úvodní konzultaci poskytuji zdarma

Petr Janatka: Expert dálnopisu, Velichovská 14, Praha 5

+420 777982650

petrklice@gmail.com